Projectontwikkeling - Eagle Fund

Eagle Fund I en II werden opgericht met één doel: het voor investeerders uit diverse sectoren mogelijk maken om op een veilige en tegelijk dynamische manier te investeren in (voornamelijk) residentiële vastgoedprojecten. Met het oog op de maximalisatie van het rendement op de geïnvesteerde kapitalen, wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk via recht van opstal te werken waarbij aankoopkosten dus vermeden worden.
 
Een doorgedreven risico-analyse ligt aan de grondslag van elke investering en voldoende spreiding qua ligging, prijsklasse, … is het elementaire basisprincipe. Voor grotere projecten wordt steeds gewerkt via een partnership met één of meerdere solvabele partijen.
 
Eagle Fund I en II zijn zuiver gesloten fondsen. Investeringen gebeuren binnen een vooraf overeengekomen periode. Na afsluiting van deze investeringsperiode gebeurt er geen intake meer van nieuwe projecten en worden alle investeringen ontwikkeld en verkocht.