Wie zijn we?

Groep Caenen Capital Fund is een obligatiefonds opgericht in 2014 met als belangrijkste doelstelling te investeren in gronden die verkocht worden via "recht van opstal" aan solvabele aannemers of projectontwikkelaars. Daarnaast investeert Groep Caenen Capital Fund eveneens in hotelvastgoed, verhuurd vastgoed (logistiek, kantoor en retail) en sinds kort in private equity.

Om onze uitgebreide portefeuille verder uit te bouwen is Groep Caenen Capital Fund steeds op zoek naar opportuniteiten in België en Nederland, met een sterke voorkeur voor de Vlaamse centrumsteden en de Nederlandse grootsteden zoals Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

Wij beogen een zo optimaal mogelijke spreiding van het risico door enkel met solvabele partners een samenwerking aan te gaan en door steeds een gediversifieerde vastgoedportefeuille aan te houden.

Momenteel is er 189.000.000 euro beschikbaar voor aankoop van gronden met recht van opstal.

 

 

Grafische weergave van onze activiteiten:


 

 

Organigram Groep Caenen Capital Fund NV