Doelstelling

De  doelstelling is het beleggen in projectgronden waarop een recht van opstal wordt verleend aan projectontwikkelaars, aannemers, ... voor de bouw van meergezinswoningen, woningen, sociale huisvesting, studentenkamers, serviceflats, woon- en zorgcentra, commercieel en logistiek vastgoed. 

De intake van nieuwe gronden gebeurt op basis van strenge selectiecriteria.  Cruciaal hierbij zijn alvast:

•    de solvabiliteit van de opstalhouder

•    de looptijd van het opstalcontract = max. 54 maanden

•    de spreiding van de  portefeuille zowel qua locatie als opstalhouder

•    de rendabiliteit van het project

De gronden worden enkel aangekocht in België.

De aankooppolitiek wordt door de Raad van Bestuur van de vennootschap bepaald, hierin geadviseerd door de Adviesraad, waarin aanzienlijke en relevante expertise zetelt.